advokátní kancelář Liberec - advokát JUDr. Lenka Zrnovská

Advokátní kancelář v Liberci - advokát JUDr. Lenka Zrnovská

nabízí jako advokát právní služby v libereckém regionu od roku 1994, když předtím působila v různých právních profesích, jak v justici, tak v soukromém sektoru. V rámci své dlouhodobé právní praxe poskytuje právní služby především v oblasti občanského práva s tím, že se specializuje na úpravu právních vztahů vycházejících z rodiny a vztahů vznikajících mezi občany.

Právní agenda advokáta - rodinné vztahy

První základní částí právní agendy, kterou se advokátní kancelář JUDr. Lenky Zrnovské zabývá, je úprava rodinných vztahů, a to zejména rozvod manželství, úprava práv a povinností rodičů k nezl. dětem, určení vyživovací povinnosti rodiče vůči nezl. dítěti či určení vyživovací povinnosti manžela vůči druhému manželovi. Stejně tak advokátní kancelář pravidelně zajišťuje soudní určení otcovství či případné popření otcovství k nezl. dítěti, či soudní vymáhání nákladů neprovdané matky.  

Právní agenda advokáta - rodinně-majetkové vztahy

Druhou významnou stránkou právní praxe advokátní kanceláře JUDr. Lenky Zrnovské je úprava rodinně-majetkových vztahů, tedy především úprava společného jmění manželů před uzavřením manželství, případné vypořádání společného jmění manželů před i po rozvodu manželství mimosoudní dohodou či prostřednictvím soudu, tzv. žalobou o vypořádání společného jmění manželů. Do této části dále patří oblast dědického práva, a to zejména zastupování pozůstalých v dědickém řízení či zastupování pozůstalých před soudem v případných dědických sporech.

Právní agenda advokáta - majetkové vztahy vznikající mezi občany

Třetí významnou složkou služeb nabízených advokátní kanceláří JUDr. Lenky Zrnovské je úprava majetkových vztahů vznikajících mezi občany. Tedy zejména zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, případné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví prostřednictvím soudní žaloby, náhrada investic vložených do společného majetku prostřednictvím soudní žaloby, či náhrada škody, apod.

Další právní služby advokáta

Kromě shora popsaných právních služeb, které tvoří základ advokátní činnosti JUDr. Lenka Zrnovské, poskytuje její kancelář i právní služby v oblasti katastru nemovitostí, kupních, darovacích, zástavních a nájemních smluv, prohlášení vlastníka budovy. Dále zajišťujeme zřízení věcných břemen, společenství vlastníků jednotek a družstva.
V souvislosti smluvního převodu majetku či smluvních závazků založenými mezi občany zajišťujeme i jejich soudní vymáhání.

Od roku 2006 advokátní kancelář JUDr. Lenky Zrnovské poskytuje i služby v oblasti trestního práva.


foto luigi diamanti/FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of healingdream /
FreeDigitalPhotos.net
created by janm.design Kurzy vitráže a Tiffany, kurzy keramiky
logo JUDR. Lenka Zrnovská
grafika část hlavičky s paragrafy
grafika - část hlavičky¨s paragrafy
grafika - část hlavičky s paragrafy
fotografie v hlavičce - ruka podepisuje smlouvu
fotografie v hlavičce - ruce s perem
fotografie v hlavičce - ruka podepisuje smlouvu
fotografie v lhavičce - podepisování smlouvy
grafika - žlutý pruh s paragrafem
grafika - paragrafy
grafika - šedý gradient a fotografie podepisování smlouvy